Enero - 2010
Notícia suspensió cautelar REDUCTIL®
En relació a la notícia del passat divendres 23 Gener sobre la retirada del fàrmac Reductil® pel tractament de l’obesitat, volem fer les següents consideracions:

1.-Es tracta de moment d’una retirada cautelar, no definitiva, a l’espera de re avaluar la seguretat del fàrmac.

2.-L’estudi SCOUT on s’ha trobant una major incidència de embòlies en aquells pacients tractats amb Reductil®, és un estudi en pacients amb alt risc coronari: hipertensos, diabètics, pacients amb malaltia coronaria coneguda o ancians.

3.-La fitxa de seguretat del fàrmac ja recull actualment la conveniència de no tractar amb sibutramina aquest tipus de pacient de risc.

Per tant volem tranquil•litzar els nostres pacients que han estat o estan en tractament amb Reductil®.
Per aquells on l’eficàcia era clara i estan en tractament actiu, poden seguir prenent-lo. Cal tenir present que a partir del proper 1 de Febrer, i fins a nova ordre, no es subministrarà a farmàcies.

Guillem Cuatrecasas
Gerardo Aguilar Soler
M Josep Coves
Monica Peitx
Patricia Albiol

Equip Endocrinologia CPEN S.L
CM Teknon & C. Sagrada Família