Protocol debut


Clínica
Poliúria, polidípsia, polifàgia, pèrdua de pes, astènia.
Duració de dies a mesos. També cal sospitar hiperglucèmia en cas de candidiasis o enuresi nocturna secundària, hiperventilació sense altra causa. Poden presentar dolors abdominals i vòmits.

Exploració a ucies
Pes, Talla, F Respiratòria, F Cardíaca i TA.
Nivell de consciència pot estar disminuït si acidosis greu . Buscar infeccions a nivell de pell, ORL, etc.

Classificació
1. Hiperglicèmia sense cetosi: PH >7,3, BIC > 15mmol/l
2. Cetoacidosi lleu o moderada: Hiperglucèmia >300 mg/dl amb pH7,3-7,1 i BIC 10-15 mmol/l.
3. Cetoacidosis greu: PH<7,1 o BIC < 10 mmol/l.Veurem alteració consciencia, deshidratació.

Exploracions complementàries Ucies
1. Analítica: Glicèmia, equilibri àcid-base, ionograma, creatinina i urea, osmolaritat i hemograma complet.
2. Orina:glucosúria, cetonúria i sediment.
Cultius si es sospita infecció.
3. Rx tòrax

Diagnòstic diferencial
1. Hiperglicèmia i glucosúria: Meningitis, AVC, deshidratació hipernatrèmica, serumteràpia.
2. Cetoacidosi: Abdomen agut, intox àcid acetilsalicílic.
3. Cetoacidosi greu: Intox salicílica, coma etílic, meningoencefalitis, Sd de Reye, coma hipoglucèmies, coma hiperosmolar, AVC i acidosis làctica.

Tractament
1. Ingrés a Planta (cetoacidosi greu ingrés a UCI).

2. Hidratació: Sèrum fisiològic via parenteral.
1ª hora 10-20 ml /kg (màx. 1000ml.)
2ª hora 5-10 ml/Kg.
3ª - 4ª i 5èna hora perfusió de manteniment fins assegurar bona tolerància oral.
Quan glicèmia < 250 mg/dl o disminució >100mg/hora canviarem el sèrum a glucosalí 1/5.

A les 2 hores i confirmanda diüresi posem ClK. El K s’ha de mantenir a 3,5-4,5 mmol/l.
Si K>6 no suplementar
Si K entre 5 i 6 mmol/l 20 mEq/l.
Si K entre 3,5-5 mmol/l 40 mEq/l.
Si K >3,5 mmol/l 60 mEq/l.

3. Insulina ràpida subcutània Flexpen novorapid en ploma cada 6 hores.
Dosis inicial: 0,2-0,25 UI per Kg de pes.
Dosis successives segons control de glicèmia i pes del pacient.
  - 10 Kg 10-20 Kg +30 Kg
Si glicèmia >250 +1 +2 +3
Si glicèmia 180-250 = +1 +2
Si glicèmia 120-180 = = =
Si glicèmia 120-70 -1 -2 -3

Si inf a 70 es dona de menjar i es fa control. Als 30’ i s’administra dosis segons taula.

4. Alimentació: Dieta diabètic per Ritme insulina cada 6 h.
Si no tolera via oral es poden posar sueros glucosats si glicèmia < 250mg/dl.

5. Controls:
Glicèmia capil•lar cada hora fins que < 250mg/dl, posteriorment cada 6 hores.
Cetonúries, glucosúries i volumen en cada micció.
Si cetoacidosi moderada repetim glicèmia, Eq A-B, Ionograma i Osmolaritat a les 6 hores.