Desembre - 2016
ELS ALIMENTS NEUROPROTECTORS
COM PODEM AJUDAR A PROTEGIR EL NOSTRE CERVELL

L’envelliment provoca inevitablement el deteriorament del nostre cervell i augmenta el risc de patir malalties neurodegeneratives. En els últims anys s’ha investigar sobre la influència d’alguns aliments en el manteniment de les funcions del nostre cervell. Per ajudar a mantenir-lo sa i en plenes facultats s’ha vist que alguns aliments contenen components que han estat classificats com a NEUROPROTECTORS. Us hem preparat una llista on expliquem la seves característiques principals acompanyat d’una recepta perquè pugueu introduir aquests fantàstics aliments a la vostra dieta.

ALIMENTS-I-CERVELL.pdf